1
1

Diamond & white spinel pendant- white gold

2
2

Wood pendant- sterling silver

3
3

Rhodolite & diamond pendant - white gold

4
4

Diamond pendant- yellow & white gold

5
5

Pendant - white gold

6
6

Diamond & emerald pendant- white gold

7
7

Diamond pendant with enameling - yellow gold

8
8

Wood pendant - sterling silver

9
9

Peridot pendant - rose gold

10
10

Diamond pendant- white gold

11
11

Diamond pendant- white gold

12
12

Amathyst pendant - yellow gold

13
13

Diamond slider pendant - white gold